Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE BLOGUL AQUESTION.RO
24.05.2018

Confidențialitatea și protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru blogul aquestion.ro. Prezenta informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie modul în care sunt colectate și utilizate datele dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu blogul.

Conform GDPR, blogul aquestion.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre voi.

Ce informații colectăm despre dumneavoatră

Atunci când vizitaţi blogul aquestion.ro, sunt prelucrate următoarele date care vă privesc:

Date legate de utilizarea blogului (website-ului)

Putem colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi pentru a vă abona la newsletter-ul site-ului aquestion.ro (în cazul în care funcția de subscribe este disponiblă), pentru a comenta, în calitate de comentator (dacă sesiunea de comentarii la articole este deschisă), când raportați o problemă legată de website-ul nostru sau când ne contactați pe pagina de contact (ask a question). În aceste situații, sunteți de acord să furnizați numele, prenumele și adresa dumneavoastră de email.

În cazul în care funcția de subscribe este disponibilă pe site și decideți să vă abonați la newsleter, blogul aquestion.ro prelucrează datele cu caracter personal furnizate de voi cu scopul de a vă ține la curent cu noile articole publicate pe blog. Datele personale nu vor fi folosite altfel. În cazul în care nu mai doriți acest lucru, aveți în orice moment posibilitatea de dezabonare (unsubscribe), disponibilă la sfârșitul mailurilor primite. Adresa de email va fi partajată cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email.

În cazul în care sesiunea de comentarii la un articol este deschisă și decideți să faceți comentarii, orice date furnizate prin intermediul acestui formular (reale, pseudonime sau false) sunt stocate în baza de date a blogului și nu sunt folosite decât dacă utilizatorul a solicitat să fie notificat automat de către platformă în cazul în care apar articole/comentarii noi. Acordul acestuia este înregistrat de către platformă în momentul în care sunt bifate casetele corespunzătoare aflate lângă câmpul de adăugare a comentariului. Dezabonarea de la aceste notificări se poate face folosind linkurile de la sfârșitul mailurilor primite.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), în afara opiniilor exprimate la secțiunea comentarii, idei pe care dumneavoastră le furnizați în mod voluntar. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar alte date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al aquestion.ro, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, la secțiunea comentarii sau într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe website-ul nostru la cererea dumneavoastră expresă, numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați blogul, website-ul colectează în mod automat anumite informații, care includ adresa de protocol internet (IP) utilizată pentru conectarea computerului dumneavoastră la internet, locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră, tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului, informații despre dispozitiv. Folosim aceste informații pentru a putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri, pentru analiză și statistici de trafic. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului, pentru a administra pagina de internet a blogului, pentru a analiza tendințele și preferințele vizitatorilor și a îmbunătăți experiența vizitatorilor pe site.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul blogului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul blogului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul blogului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu, furnizori de servicii IT și găzduire web), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; astfel, datele pot fi divulgate unor furnizori de servicii de analiză și cercetare (exemplu: Google Analytics) care ne ajută la analizarea în mod agregat a datelor cu privire numărul vizitatorilor într-un interval de timp, vârsta acestora, categoriile de interese. Aceste date nu conțin informații despre persoane care pot fi identificate.
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fișierele de tip cookies https://aquestion.ro/politica-de-cookie-uri/.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-un loc din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați. Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul blogului , conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul blogului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
− acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
− în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
− în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
− în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
− în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
− datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
− persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
− prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
− operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
− persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul blogului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
− în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului blogului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul blogului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
− în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență optimizată atunci când navigați pe website-ul nostru și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim calitatea tehnică și calitatea conținutului oferit de website-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul nostru sau prin setările din browserul dumneavoastră. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri. Pentru informații detaliate despre fișierel de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica de cookie-uri aici: https://aquestion.ro/politica-de-cookie-uri/.

Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoane Facebook, Twitter, Instagram. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează.

Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care blogul nu le controlează. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Blogul aquestion.ro nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii de contact a blogului (ask a question).

Modificări privitoare la nota de informare

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.